Sở Giáo dục và Đào tạo: Gặp mặt kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam